MONTAŽA

Našim pihanim in brizganim izdelkom ustvarjamo višjo dodano vrednost z ročno montažo s pomočjo namenskih priprav. Tako je problem kupca v naših rokah, saj izdelke in vse pripadajoče komponente izdelamo sami ali jih dobavimo pri že preizkušenih dobaviteljih, ter izvedemo strojno ali ročno montažo.